Om Västra Eriksberg


Västra Eriksberg är ett av Göteborgs mest attraktiva bostadsområden. Här skapar vattnet, hamnen, varvshistorien och naturen förutsättningar för ett fantastiskt boende.

Många människor har redan valt att flytta hit då en stor del av området är klart och bebyggt. Men helt färdig blir stadsdelen först 2019 då Färjenäsparken och Kajens sista kvarter beräknas vara klara. Totalt erbjuder stadelen 2200 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skolor, verksamheter, parker och grönytor.

I Västra Eriksberg finns många parker och grönområden, både vid vattnet och i de olika delområdena. Störst är Färjesnäsparken i väster. Som även är Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lek- och idrottsplats, serveringar, promenadstigar och utsiktsplatse

På drygt tio år har Norra Älvstranden utvecklats från tomma varvsområden till modern stadsbebyggelse. När de stora varven försvann och varvsepoken i Göteborg upphörde, i slutet av 1970-talet, fanns enorma outnyttjade markytor och tomma byggnader kvar. När förnyelsearbetet med Norra Älvstranden så smått startade i mitten av 1980-talet fanns cirka 300 bostäder, framförallt på Slottsberget, på det 250 ha stora området mellan Älvsborgsbron och Göta Älvbron.

För att upptäcka de delar som ännu inte färdigbyggda i Västra Eriksberg kika gärna på vår film nedan eller besök vår webbaserade 3D-modell och navigera dig runt på egen hand.

Vid frågor och synpunkter som rör områdets färdigställda gator, parker och torg kontakta kommunens kundtjänst.

För att upptäcka framtidens Västra Eriksberg kika gärna på vår film nedan eller besök vår  webbaserade 3D-modell och navigera dig runt på egen hand.

 

13 oktober, 2011