Platser och torg

I och mellan de olika ministadsdelarna finns ett flertal torgbildningar och andra gaturum för handel, evenemang och möten. Samtliga kännetecknas av vackra markarbeten, sittplatser i skyddade lägen och planteringar.

1 Dockans kajer och träbryggor

Torrdockans kajer, sju respektive tio meter breda, kompletteras här med lägre träbryggor. Ett 400 meter långt promenadstråk kantas dessutom av butiker, uteserveringar och sittplatser med plats för båtfolk, flanörer, cyklister och rullskridskoåkare. En drygt fyra meter bred gång- och cykelbro förbinder östra och västra sidan.

2 Bockkranstorget

Vid bockkranens västra ben hittas områdets största torg med måtten 100 x 50 meter. Platsen vid dockans mynning har en fantastisk utsikt över älven och in mot centrala Göteborg. Torget har även zoner med sittplatser och avgränsningar med låga murar samt grönska och trädplanteringar.

3 DW Flobäcks plats

Visionen för D W Flobäcks plats, området vid dockans inre del, är att det ska bli områdets knutpunkt. Hit koncentreras verksamheter, butiker, service mm. En tjugo våningar hög byggnad blir landmärke för Västra Eriksbergs centrum och med trädplanteringar markerar torgets öst-västliga axel. Torget hålls fritt och öppet för att kunna utnyttjas för tillfälliga scener, skateparks, basketplaner och liknande. Åt söder finns idag trädäck i flera nivåer. Mot dockans långa vattenspegel skapas dessutom kontakt med vattnet. Framöver planeras här trevliga uteserveringar.

4 De fyra vindarnas plats

I mitten av platån hittas ett litet torg som är områdets gröna vardagsrum. Trädplanteringar och sittplatser kompletteras här av breddade trottoarer med uteserveringar och andra verksamheter. Torget är en naturlig mötesplats för de kringboende.

14 oktober, 2011