Företagarförening

För företag verksamma i Västra Eriksberg finns Norra Älvstrandens Företagsförening som tillsammans driver frågor av gemensamt intresse. Företagsföreringen samarbetar med beslutsfattare i frågor som rör miljö, vägar, parkerings-möjligheter och allmän service. För att stärka gemenskapen och underlätta nya kontakter, arrangerar de dessutom aktiviteter av olika slag – kring ett gemensamt tema eller av rent sociala skäl.

Föreningen vänder sig till alla företag, stora som små, i ett avgränsat område mellan Älvsborgsbron i väster och Götaälvbron i öster.

För att gå med som medlem, besök  föreningens hemsida och gör en  digital ansökan.

10 april, 2014